SERIES ONE

Te Powhiri
Te Pahi
Ruatara
Patuone
Elizabeth Colenso

SERIES TWO

Henry Williams
Ngakuku & Tarore
Te Whiwhi, Katu and Te Wai Pounamu
Octavius Hadfield
Wiremu Tamihana Tarapīpipi

TREATY SERIES

Te Rerenga
Te Wiki
Te Hui
Te Tohu
Te Nanu
He Whakaputanga